ធ្វើដំណើរ
រុក​រក
អ្វីដែលត្រូវធ្វើ
ជើង​ហោះហើរ
សណ្ឋាគារ
កន្លែងជួលលំហែកាយ
តម្លៃជើងហោះហើរដែលបានតាមដាន
ប្ដូរ​ភាសា
ប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ប្ដូរ​ទីតាំង
មតិ​​ឆ្លើយតប
ជំនួយ
Google
ពេលវេលា​សម្រាប់​ការដំឡើងកំណែ
កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក​ហាក់ដូចជា​ត្រូវ​កែលម្អ​ហើយ។ ដើម្បី​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​ល្អ​បំផុត សូមដំឡើងកំណែទៅកំណែថ្មីរបស់ Chrome, Firefox, Safari ឬ Microsoft Edge។
អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើសរើស​បន្ត​ដំណើរការ​បាន​ផងដែរ ប៉ុន្តែ​មុខងារ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹង​មើល​ទៅ​ខុសគ្នា ឬ​មិន​ដំណើរការ​ដូច​ការរំពឹងទុក​ទេ។
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម